Ottó Pál HARSÁNYI
Facoltà/Qualifica: Facoltà di Teologia/Straordinario
Status: Religioso
Istituto religioso: Ordine dei Frati Minori
Titolo: Dottorato in teologia morale
Istituto di conseguimento titolo: Accademia Alfonsiana
Anno di conseguimento titolo: 2001
Libri:
HUNGARIAN CATHOLIC BISHOPS’ CONFERENCE, Our Responsibility for the Created World. Circular Letter of the Hungarian Catholic Bishops’ Conference on the Protection of the Created World, a cura di Pál Ottó Harsányi, Szent István Társulat. St. Stephen’s Society, Budapest, 2009.
Articoli:
Harsányi Pál Ottó, Relazione tra Santissima Trinità e famiglia umana: sfide e aspirazioni a una vita piena, in Antonianum, 91 (2016), p. 299-332
Harsányi P.O., Questioni bioetiche in ambito pediatrico. Analisi di casi insoliti e un manuale di bioetica "nascosto" (Maria Luisa Di Pietro - Maurizio Pietro Faggioni, Bioetica e infanzia. Dalla teoria alla prassi). Relazione biblografica, in Antonianum, 90 (2015), p. 193-206.
Harsányi P.O., A Szentháromság és a család közötti kapcsolat kihívások és a teljes életre való törekvés között (La relazione tra la Santissima Trinità e la famiglia tra sfide e l'impegno per una vita piena), in Sapientiana, 7 (2014), p. 32-60.
Harsányi P.O., Ricerca della felicità e mentalità consumistica. Una lettura alla luce dell’antropologia del Concilio Vaticano II, in Antonianum, 89 (2014), p. 611-644
Harsányi P.O., Amministratori premurosi o usufruttuari miopi? Responsabilità dell'uomo nei confronti del creato: verso un'etica ambientale cristiana, in Antonianum, 85 (2010), p. 45-79
Harsányi P.O., «Igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát» (Jn 4,23): az idő megszentelése és az imádság mint a személyes hit útja, in Erkölcsteológiai tanulmányok, 10 (2010), p. 123-151
Harsányi P.O., Amministratori o usufruttuari del creato: la crisi ambientale e il rapporto uomo-natura, in Antonianum, 84 (2009), p. 639-665
Harsányi P.O., Az ember felelőssége a teremtett világgal szemben: Isten gondoskodó uralmában történő részvétel, in Erkölcsteológiai tanulmányok, 9 (2009), p. 45-66
Harsányi P.O., La sfida dell'eutanasia e una proposta nella prospettiva della teologia della pace: l'eutanasia alla luce della risurrezione, in Antonianum, 84 (2009), p. 109-141
Harsányi P.O., La sfida dell'eutanasia e una proposta nella prospettiva della teologia della pace: una chiarificazione terminologica e le principali risposte offerte dalla tradizione, in Antonianum, 83 (2008), p. 557-588
Harsányi P.O., A Szentháromság belső élete mint a házastársi szeretet forrása, in Teológia, 40 (2006), p. 113-131
Harsányi P.O., Az élet alkonyán lévő ember elkísérése: egy társadalom emberi-erkölcsi minőségének pró-baköve, in Embertárs, 3 (2005), p. 292-300
Harsányi P.O., A prenatális és preimplantációs diagnosztika erkölcsteológiai szempontjai, in Magyar bioetikai szemle: hungarian review of bioethics, 4 (2004), p. 11-21
Harsányi P.O., L'amore sponsale e alcuni percorsi del suo raggiungimento, in Antonianum, 79 (2004), p. 693-713
Harsányi P.O., Genetikai forradalom: valóban minden jó, ami technikailag lehetséges?, in Teológia, 36 (2002), p. 59-76
Harsányi P.O., Gondos sáfárok vagy rövidlátó haszonélvezők? Tájékozódás az ökoteológiai és ökofilozófiai irányzatok sokaságában (Amministratori premurosi o usufruttuari miopi? Orientamento nella moltitudine di filoni ecoteologici ed ecofilosofici), in Pannonhalmi Szemle, 9 (2001/2), p. 39-54
Saggi:
Harsányi P.O., Miért különlegesek az újszülött-gyógyászatban, a neonatológiában jelentkező bioetikai kihívások? (Perché sono particolari le sfide bioetiche emerse in neonatologia?), in Erkölcsteológiai Tanulmányok, 16, a cura di Ferenc Berán, Jel, Budapest, 2015, p. 34-77
Harsányi P.O., A lelkiismeret és a Szentlélek bennünk lakása (La coscienza e l'inabitazione dello Spirito Santo), in Erkölcsteológiai Tanulmányok, 15, a cura di Zoltán Tarjányi, Jel, Budapest, 2014, p. 147-170
Harsányi P.O., Boldogságkeresés és fogyasztói magatartás a keresztény emberkép tükrében (Ricerca di felicità e consumismo alla luce dell'immagine cristiana dell'uomo), in Erkölcsteológiai Tanulmányok, 14, a cura di Zoltán Tarjányi, Jel, Budapest, 2013, p. 43-68
Harsányi P.O., Az idő megszentelése és az imádság mint a személyes hit útja (La santificazione del tempo e la preghiera come vie personali della fede), in Erkölcsteológiai Tanulmányok, 10, a cura di Zoltán Tarjányi, Jel, Budapest, 2010, p. 123-151
Harsányi P.O., Az ember felelőssége a teremtett világgal szemben: Isten gondoskodó uralmában történő részvétel (La responsabilità dell'uomo nei confronti del creato: partecipazione alla signoria premurosa di Dio), in Erkölcsteológiai Tanulmányok, 9, a cura di Zoltán Tarjányi, Jel, Budapest, 2009, p. 45-66
Harsányi P.O., Beszélgetések hitről, gyermektelenségről, örökbefogadásról (Conversazioni su sterilità, fede e adozione), in Gyermekáldásra várva (In attesa di benedizione di figli), a cura di Renáta Tima, Kairosz, Budapest, 2008, p. 49-70
Harsányi P.O., Szabadság Krisztusban. Az emberi élet teljessége: «Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen» (Jn 10,10), in Erkölcsteológiai tanulmányok, VIII, a cura di Z. Tarjányi, Jel, Budapest, 2008, p. 115-132
Harsányi P.O., Természeti környezet, klíma és közjó az ember Istennel való kapcsolatában, in A közjó az Egyház társadalmi tanításában, a cura di F. Beran, Szent István Társulat, Budapest, 2008, p. 112–124
Harsányi P.O., Természeti környezet, klíma és közjó az ember Istennel való kapcsolatában (Ambiente naturale, clima e bene comune nel rapporto dell’uomo con Dio), in A közjó az Egyház társadalmi tanításában (Bene comune nella Dottrina sociale della Chiesa), a cura di Berán Ferenc, Szent István Társulat, Budapest, 2008, p. 112-124
Harsányi P.O., Az asszisztált humán reprodukció jogi szabályozása Európában, különös tekintettel az itáliai példára, in Erkölcsteológiai tanulmányok, VII, a cura di Z. Tarjányi, Jel, Budapest, 2007, p. 47-64
Harsányi P.O., Az erkölcsi élet végső alapja Jézus Krisztus, in Erkölcsteológiai tanulmányok, IV, a cura di Z. Tarjányi, Jel, Budapest, 2005, p. 25-40
Harsányi P.O., Minek alapján lehetséges az emberi méltóság védelme? A természetes erkölcsi törvény (lex naturalis) viták kereszttüzében, in Erkölcsteológiai tanulmányok, III, a cura di Z. Tarjányi, Jel, Budapest, 2004, p. 163-182
Harsányi P.O., A születő ember Isten ajándéka: a humánembrió identitása, jogállása és életének orvosi, biológiai vizsgálata, in Erkölcsteológiai tanulmányok, II, a cura di Z. Tarjányi, Jel, Budapest, 2003, p. 147-169
Harsányi P.O., A globális felelősség kérdései (Questioni di responsabilità globale), in Emberismeret és etika (Antropologia ed etica), a cura di Berán Ferenc, Szent István Társulat, Budapest, 2002, [2a ed. 2004], p. 212-239
Harsányi P.O., A globális felelősség kérdései, in Emberismeret és etika, a cura di F. Beran, Szent István Társulat,, Budapest, 2002, p. 212-239
Harsányi P.O., A halál körüli problémák, in Erkölcsteológiai tanulmányok, a cura di Z. Tarjányi, Jel, Budapest, 2002, p. 27-45
Partecipazioni ad eventi:
International Conference Ethics of Life in the Christian Perspective. Lebensethik aus Christlicher Sicht within the programme of Central European Catholic Days, organizzato a Bratislava, Slovacchia, 3-5 ottobre 2003, da Catholic Bishops Conferences of Austria, Hungary, and Slovak Republic in collaboration with Catholic Bishops Conferences of Bosnia Hercegovina, Croatia, Czech Republic, Poland, and Slovenia, con l'intervento "Euthanasia: or as one of the Problematic Issues Raised when a Person Wishes to Leave this Earthly Life".
Giornata di studio interdisciplinare. Il matrimonio cristiano: sacramento “grande” in Cristo e nella Chiesa, organizzato a Roma, 9 marzo 2004, da Pontificio Ateneo Antonianum. Facoltà di Teologia, con l'intervento "L’amore sponsale e alcuni percorsi per il suo raggiungimento".
Conferenza internazionale: Igényeink és lehetőségeink konfliktusainak bioetikai szempontjai (Gli aspetti bioetici dei conflitti esistenti tra le nostre esigenze e le nostre possibilità)., organizzato a Budapest (Hungary), 6-8 settembre 2004, da Magyar Bioetikai Társaság (Hungarian Association of Bioethics), con l'intervento "A prenatális és preimplantációs diagnosztika erkölcsteológiai szempontjai (La diagnostica prenatale e quella preimpianto dal punto di vista della teologia morale)".
Giornate di studio alla comunità, organizzato a Roma, 2 e 23 maggio 2005, da Padri Passionisti presso la Scala Santa, con l'intervento "La concezione di peccato alla luce della Teologia morale contemporanea. Temi scelti di bioetica con particolare attenzione al «Referendum», tenutosi il 12-13 giugno 2005 sulle norme relative alla procreazione assistita (Legge, 19 febbraio 2004, n. 40)".
Conferenza scientifica: “Chiamati alla libertà per difendere la vita (Szabadságra elhivatva az életért)”, organizzato a Budapest (Hungary), 25 settembre 2006, da Università Cattolica «Pázmány Péter» (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)  Fondazione Ecumenica per la Vita (Ökumenikus Életvédő Alapítvány)  Associazione Cattolica Ungherese delle Famiglie (Magyar Katolikus Csalá-degyesület), con l'intervento "A Szentháromság belső élete, mint a házastársi szeretet forrása (La vita interna della Trinità come fonte dell’amore degli sposi)".
Convegno “A közjó az Egyház társadalmi tanításában (Il bene comune nella Dottrina Sociale della Chiesa)”, organizzato a Budapest (Hungary), 28 febbraio 2008, da Università Cattolica «Pázmány Péter», con l'intervento "“Természeti környezet, klíma és közjó az ember Istennel való kapcsolatában (Ambiente naturale, clima e bene comune nel rapporto dell’uomo con Dio)”".
Allegati:
cv_europeo