Wiesław BLOCK
Facoltà/Qualifica: Facoltà di Teologia/Aggiunto
Status: Religioso
Istituto religioso: Ordine dei Frati Minori Cappuccini
Titolo: Dottorata in teologia
Istituto di conseguimento titolo: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Anno di conseguimento titolo: 2001
Libri:
Block W., Beato Aniceto, frate minore cappuccino, un ponte tra due nazioni, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma, 2018
Block W., Franciszek z Asyżu i jego bracia, Bratni Zew, Kraków, 2017
Block W., San Francesco di Varsavia. Un frate tedesco nel lager di Auschwitz, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna, 2017
Storia della spiritualità francescana, secoli XIII-XVI. Vol. I., a cura di Bartoli M., Block W., Mastromatteo A., Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna, 2017
Arte e spiritualità. Studi, riflessioni, testimonianze, a cura di P. Martinelli - W. Block, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna, 2014
Block W., Un frate dai Tartari. Le avventure del primo europeo nell'impero del Gran Khan, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna, 2014
Block W., Franciszek Seraficki, Biblioteka ISF, Kraków, 2013
Block W.-Rapacz R., Ikona św. Klary z Asyżu: symbolika i duchowość, Serafin, Kraków, 2011
Guglielmo Massaia (1809-2009): missionario cappuccino e vicario apostolico in Etiopia, a cura di W. Block, Società Geografica Italiana, Roma, 2010
Iriarte L., Vocazione francescana: sintesi degli ideali di san Francesco e di Santa Chiara, a cura di T. Jansens-W. Block, EDB, Bologna, 2006
Block W., Figury biblijne w “Vita secunda” zastosowane do św. Franciszka z Asyżu na tle wcześniejszej literatury hagiograficznej, Wydawnictwo Diecezjalne, Lublin-Sandomierz, 2003
Articoli:
Block W., Brother Leo of Assisi, Companion of St. Francis, part 2, in Spirit + LIfe, 98 (October-December 2011), p. 11-17
Block W., Brother Leo of Assisi, Companion of St. Francis, part 1, in Spirit + LIfe, 97 (July-September 2011), p. 3-10
Block W., Achille Ratti, Nunzio apostolico in Polonia e i Frati Minori Cappuccini a Varsavia alla luce dei ‟I Diari” (1918-1921), in Collectanea Franciscana, 88 (2018), p. 217-249
Block W., Bulla papieża Leona X, "Ite vos" (29 maja 1517), okoliczności powstania, tekst i jego znaczenie, in Studia franciszkańskie, 27 (2018), p. 117-136
Block W., Chrześcijańska mistyka kobiet - średniowiecze, in Duchowość w Polsce, 19-20 (2017-2018), p. 221-231
Block W., Formazione alla «conversione ecologica». Prime riflessioni intorno all'enciclica «Laudato sì» di papa Francesco, in Duchowość w Polsce, 17 (2015), p. 294-303
Block W., Zapomniane dziedzictwo. Czy grób św. Klary z Asyżu ukrywał bullę «Solet annuere» papieża Innocentego IV?, in Studia franciszkańskie, 25 (2015), p. 27-44
Block W., Święta Aniela z Foligno (1248-1309), rozwój duchowy i pełnia życia sakramentem chrztu świętego, in Roczniki Teologiczne KUL, Tom LXII, 5 (2015), p. 151-176
Block W., Brat - ojciec - matka. Specyfika braterstwa minoryckiego., in Polonia Sacra, 18 (2014), p. 23-40
Block W., Il costituirsi della nascente fraternitas minoritica. La narrazione della "Vita Beati Francisci" di Tommaso da Celano, in Italia francescana, 2 (2014), p. 217-234
Block W., Franciszek z Asyżu - świadek wartości ewangelicznego ubóstwa, in Fronda, 66 (2013), p. 132-140
Block W., L’audacia di una seconda ripartita. L’esempio di evangelizzazione nella “Cronaca” di Giordano da Giano, in Italia Francescana, 1 (2013), p. 87-103
Block W., La "mistica pratica" di Davide d'Augusta, in Italia francescana, 1 (2012), p. 145-152
Block W., Doświadczenie Boga jako "piękna" u św. Franciszka z Asyżu, in Roczniki Teologii Duchowości, 3 (2011), p. 43-64
Block W., Frate Cesario da Spira alla scuola evangelica di Francesco, in Italia francescana, 2 (2011), p. 245-261
Block W., Frate Leone, "Pecorella di Dio": alcune note sul profilo spirituale del compagno di Francesco d'Assisi, in Frate Francesco, 77 (2011), p. 7-32
Block W., L'esperienza del "Pulchrum" in san Francesco di Assisi: appunti per una riflessione "pomeridiana", in Italia francescana, 2 (2009), p. 197-219
Block W., Teologia spirituale, esperienza e francescanesimo, in Italia francescana, 3 (2009), p. 91-99
Block W., L'esperienza della Parola di Dio nella vita di san Francesco: analisi di una frase molto cara al Poverello, in Italia francescana, 3 (2008), p. 399-413
Block W., "Misericordia" in santa Chiara: analisi degli scritti, in Italia francescana, 3 (2007), p. 355-373
Block W., Aretologia św. Franciszka, in Studia franciszkańskie, 11 (2001), p. 57-72
Saggi:
Block W., Podróż w głąb Boga samego. Lektura "Drogi duszy do Boga" Bonawentury z Bagnoregio, in Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność (1217-2017)., a cura di Romuald Henryk Kośla, Ośrodek Studiów franciszkańskich, Kraków, 2018, p. 252-263
Block W., "Davide di Augusta. Elementi basiliari della vita spirituale", in Storia della spiritualità francescana, secoli XIII-XVI., Vol. I., a cura di Bartoli M., Block W., Mastromatteo A., Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna, 2017, p. 206-218
Block W., I Consigli plenari e la "grazia del lavoro". Sussidio per la riflessione, in "La grazia di lavorare". Lavoro, vita consacrata, francescanesimo, 37, a cura di P. Martinelli, M. Melone, EDB, Bologna, 2015, p. 321-352
Block W., Wydarzenie z San Damiano: «Franciszku, czyż nie widzisz, że ten dom mój chyli się ku upadkowi?» Analiza źródeł hagiograficznych, in Idź i napraw! Materiały z sympozjum o tajemnicy wynagrodzenia, a cura di Siostry Obliczanki, Verbinum, Górna Grupa, 2015, p. 33-72
Block W., Bulla “Solet annuere” papieża Honoriusza III (1223) i bulla “Solet annuere” papieża Innocente IV (1253). Krytyczna analiza treści obu dokumentów, in “Forma Sororum”. Święta Klara z Asyżu, 800 lecie powstania Zakonu Świętej Klary. Materiały z sympozjum naukowego, Warszawa 16 maja 2012 r., a cura di Z. Styś, M. Sykuła, G. Filipiuk, J. Wojas, Centra Franciszkanskie, Warszawa-Kraków, 2012, p. 171-205
Block W., Duchowość św. Klary z Asyżu w świetle jej pism, in Desperacja kobieca czy radykalizm duchowy. 800-lecie powołania w. Klary z Asyżu, a cura di T. Paszkowska, R. Prejs, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2012, p. 43-71
Block W., Miłosierdzie u św. Klary. Analiza pism Świętej, in Desperacja kobieca czy radykalizm duchowy. 800-lecie powołania w. Klary z Asyżu, a cura di T. Paszkowska, R. Prejs, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2012, p. 157-173
Block W., "Sponsa Christi" e le caratteristiche principali del nuovo linguaggio mistico femminile del movimento minoritico, in Maschile e femminile, vita consacrata, francescanesimo: scritti per l’VIII centenario dell’Ordine di Santa Chiara, P. Martinelli, EDB, Bologna, 2012, p. 549-584
Block W., Un martire per libera scelta: il beato Anicet Koplin (1875-1941), in "In caritate veritas": Luigi Padovese, vescovo cappuccino, vicario apostolico in Anatolia. Scritti in memoria, a cura di P. Martinelli, EDB, Bologna, 2011, p. 713-728
Block W., Idea "serafickości" Franciszka z Asyżu we wczesnej tradycji hagiografii franciszkańskiej, in Duchowość Seraficka, a cura di T. Płonka, Centrum Duchowości Honoratianum, Zakroczym, 2010, p. 39-84
Block W., "Protoreguła" w świetle "Sposobu życia" przekazanego św. Klarze z Asyżu, in Refleksje nad Regułami franciszkańskimi. Formacyjne i pastoralne aspekty Reguł franciszkańskich w 800 lat po zatwierdzeniu pierwszej Reguły św. Franciszka, Franciszkańskie Centrum Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej-Instytut Franciszkański-Centrum Duchowości "Honoratianum", Warszawa-Łódź-Łagiewniki-Zakroczym, 2010, p. 67-97
Block W., La "Protoregola" alla luce della "Forma vivendi" data a Chiara e alle consorelle di S. Damiano, in La grazia delle origini: studi in occasione dell'VIII centenario dell'approvazione della prima regola di san Francesco d'Assisi (1209-2009), P. Martinelli, EDB, Bologna, 2009, p. 101-137
Block W., Klara z Asyżu – światło nadziei dal współczesnej Europy, in Mistyka nadzieją Europy, a cura di A. Baran, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, 2006, p. 32-46
Block W., Miłosierdzie u św. Klary z Asyżu, in Franciszkańska wyobraźnia miłosierdzia, a cura di A. Baran, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Lublin, 2004, p. 77-99
Block W., "List do wiernych" fundamentem duchowości Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, in Duchowość Franciszkanów Świeckich, a cura di A. Baran, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Lublin, 2002, p. 43-59
Block W., “Pieśń słoneczna” św. Franciszka z Asyżu modlitwą nowego człowieka, in Homo Novus, a cura di A.J. Nowak e T. Paszkowska, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2002, p. 253-277
Block W., "Testament" świętego Franciszka z Asyżu – wezwaniem do duchowego rozwoju braci mniejszych, in Franciszkańskie kierownictwo duchowe, a cura di A. Derdziuk, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Lublin, 2000, p. 103-118
Block W., O. Anicet Kopliński – duchowe wzrastanie – próba odczytania pism Świętego, in Męczennicy miłości. Ojciec Pio i inni, a cura di A. Derdziuk, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Lublin, 1999, p. 189-211

Warning: array_multisort(): Argument #1 is expected to be an array or a sort flag in C:\xampp\htdocs\website\controllers\CorsoController.php on line 155