Skip to content

Ottó Pál HARSÁNYI

Facoltà/Qualifica: Facoltà di Teologia

Qualifica: Straordinario

Status: Religioso

Istituto: Ordine dei Frati Minori

E-mail: harsanyipo@gmail.com

Titolo: Dottorato in teologia morale

Istituto di conseguimento titolo: Accademia Alfonsiana

Anno di conseguimento titolo: 2001

 • Harsányi P.O., Az Eucharisztiából élő közösség és Isten teremtett világa (La comunità che vive dall'Eucaristia e il mondo creato da Dio), in Erkölcsteológiai Tanulmányok, 21, a cura di Laurinyecz Mihály, Jel Kiadó, Budapest, 2020, p. 184-209
 • Harsányi P.O., Boldogságkeresés és fogyasztói magatartás a keresztény emberkép tükrében (Ricerca di felicità e consumismo alla luce dell'immagine cristiana dell'uomo), in Erkölcsteológiai Tanulmányok, 14, a cura di Zoltán Tarjányi, Jel, Budapest, 2013, p. 43-68
 • Harsányi P.O., A lelkiismeret és a Szentlélek bennünk lakása (La coscienza e l'inabitazione dello Spirito Santo), in Erkölcsteológiai Tanulmányok, 15, a cura di Zoltán Tarjányi, Jel, Budapest, 2014, p. 147-170
 • Harsányi P.O., Miért különlegesek az újszülött-gyógyászatban, a neonatológiában jelentkező bioetikai kihívások? (Perché sono particolari le sfide bioetiche emerse in neonatologia?), in Erkölcsteológiai Tanulmányok, 16, a cura di Ferenc Berán, Jel, Budapest, 2015, p. 34-77
 • Harsányi P.O., A globális felelősség kérdései (Questioni di responsabilità globale), in Emberismeret és etika (Antropologia ed etica), a cura di Berán Ferenc, Szent István Társulat, Budapest, 2002, [2a ed. 2004], p. 212-239
 • Harsányi P.O., Beszélgetések hitről, gyermektelenségről, örökbefogadásról (Conversazioni su sterilità, fede e adozione), in Gyermekáldásra várva (In attesa di benedizione di figli), a cura di Renáta Tima, Kairosz, Budapest, 2008, p. 49-70
 • Harsányi P.O., Az ember felelőssége a teremtett világgal szemben: Isten gondoskodó uralmában történő részvétel (La responsabilità dell'uomo nei confronti del creato: partecipazione alla signoria premurosa di Dio), in Erkölcsteológiai Tanulmányok, 9, a cura di Zoltán Tarjányi, Jel, Budapest, 2009, p. 45-66
 • Harsányi P.O., Az idő megszentelése és az imádság mint a személyes hit útja (La santificazione del tempo e la preghiera come vie personali della fede), in Erkölcsteológiai Tanulmányok, 10, a cura di Zoltán Tarjányi, Jel, Budapest, 2010, p. 123-151
 • Harsányi P.O., Természeti környezet, klíma és közjó az ember Istennel való kapcsolatában (Ambiente naturale, clima e bene comune nel rapporto dell’uomo con Dio), in A közjó az Egyház társadalmi tanításában (Bene comune nella Dottrina sociale della Chiesa), a cura di Berán Ferenc, Szent István Társulat, Budapest, 2008, p. 112-124
 • Harsányi P.O., Minek alapján lehetséges az emberi méltóság védelme? A természetes erkölcsi törvény (lex naturalis) viták kereszttüzében, in Erkölcsteológiai tanulmányok, III, a cura di Z. Tarjányi, Jel, Budapest, 2004, p. 163-182
 • Harsányi P.O., Az erkölcsi élet végső alapja Jézus Krisztus, in Erkölcsteológiai tanulmányok, IV, a cura di Z. Tarjányi, Jel, Budapest, 2005, p. 25-40
 • Harsányi P.O., A születő ember Isten ajándéka: a humánembrió identitása, jogállása és életének orvosi, biológiai vizsgálata, in Erkölcsteológiai tanulmányok, II, a cura di Z. Tarjányi, Jel, Budapest, 2003, p. 147-169
 • Harsányi P.O., A halál körüli problémák, in Erkölcsteológiai tanulmányok, a cura di Z. Tarjányi, Jel, Budapest, 2002, p. 27-45
 • Harsányi P.O., A globális felelősség kérdései, in Emberismeret és etika, a cura di F. Beran, Szent István Társulat,, Budapest, 2002, p. 212-239
 • Harsányi P.O., Természeti környezet, klíma és közjó az ember Istennel való kapcsolatában, in A közjó az Egyház társadalmi tanításában, a cura di F. Beran, Szent István Társulat, Budapest, 2008, p. 112–124
 • Harsányi P.O., Szabadság Krisztusban. Az emberi élet teljessége: «Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen» (Jn 10,10), in Erkölcsteológiai tanulmányok, VIII, a cura di Z. Tarjányi, Jel, Budapest, 2008, p. 115-132
 • Harsányi P.O., Az asszisztált humán reprodukció jogi szabályozása Európában, különös tekintettel az itáliai példára, in Erkölcsteológiai tanulmányok, VII, a cura di Z. Tarjányi, Jel, Budapest, 2007, p. 47-64
 • Giornata di studio interdisciplinare. Il matrimonio cristiano: sacramento “grande” in Cristo e nella Chiesa, organizzato a Roma, 09-mar-04, da Pontificio Ateneo Antonianum. Facoltà di Teologia, L’amore sponsale e alcuni percorsi per il suo raggiungimento
 • Conferenza internazionale: Igényeink és lehetőségeink konfliktusainak bioetikai szempontjai (Gli aspetti bioetici dei conflitti esistenti tra le nostre esigenze e le nostre possibilità)., organizzato a Budapest (Hungary), 6-8 settembre 2004, da Magyar Bioetikai Társaság (Hungarian Association of Bioethics), A prenatális és preimplantációs diagnosztika erkölcsteológiai szempontjai (La diagnostica prenatale e quella preimpianto dal punto di vista della teologia morale)
 • Giornate di studio alla comunità, organizzato a Roma, 2 e 23 maggio 2005, da Padri Passionisti presso la Scala Santa, La concezione di peccato alla luce della Teologia morale contemporanea. Temi scelti di bioetica con particolare attenzione al «Referendum», tenutosi il 12-13 giugno 2005 sulle norme relative alla procreazione assistita (Legge, 19 febbraio 2004, n. 40)
 • Conferenza scientifica: “Chiamati alla libertà per difendere la vita (Szabadságra elhivatva az életért)”, organizzato a Budapest (Hungary), 25-set-06, da Università Cattolica «Pázmány Péter» (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)  Fondazione Ecumenica per la Vita (Ökumenikus Életvédő Alapítvány)  Associazione Cattolica Ungherese delle Famiglie (Magyar Katolikus Csalá-degyesület), A Szentháromság belső élete, mint a házastársi szeretet forrása (La vita interna della Trinità come fonte dell’amore degli sposi)
 • Convegno “A közjó az Egyház társadalmi tanításában (Il bene comune nella Dottrina Sociale della Chiesa)”, organizzato a Budapest (Hungary), 28-feb-08, da Università Cattolica «Pázmány Péter», “Természeti környezet, klíma és közjó az ember Istennel való kapcsolatában (Ambiente naturale, clima e bene comune nel rapporto dell’uomo con Dio)”
 • International Conference Ethics of Life in the Christian Perspective. Lebensethik aus Christlicher Sicht within the programme of Central European Catholic Days, organizzato a Bratislava, Slovacchia, 3-5 ottobre 2003, da Catholic Bishops Conferences of Austria, Hungary, and Slovak Republic in collaboration with Catholic Bishops Conferences of Bosnia Hercegovina, Croatia, Czech Republic, Poland, and Slovenia, Euthanasia: or as one of the Problematic Issues Raised when a Person Wishes to Leave this Earthly Life

Area Riservata

Torna su