Skip to content

Pawel SAMBOR

Facoltà/Qualifica: Facoltà di Teologia

Qualifica: Aggiunto

Status: Religioso

Istituto: Ordine dei Frati Minori

E-mail: pawel_sambor@wp.pl

Titolo: Dottorato in Teologia

Istituto di conseguimento titolo: Institut Catholique de Paris

Anno di conseguimento titolo: 2015

 • Paweł Sambor, A kiedy zabrakło wina... : W poszukiwaniu duchowości małżńskiej, Esprit, Kraków, 2012
 • Paweł Sambor, La Participation sacramentelle : une entrée dans la dynamique de la vie divine d'après les Sermons au peuple de Saint Augustin, Aschendorff Verlag, Münster, 2017
 • Paweł Sambor, Vestigium, in Augustinus-Lexikon, 5, a cura di Andreas E.J. Grote, Schwabe Verlag, Würzburg, 2024, p. coll. 922-926
 • Pawel Sambor, Tra percezione e mistagogia dello spazio liturgico, in Divina Perceptio. Percezione ed esperienza del mistero di Cristo nella liturgia, a cura di Juan Rego , EDUSC, Roma, 2024, p. 113-130
 • Paweł Sambor, Refleksje na temat istoty eucharystii w świetle uznania autentyczności starożytnej anafory Addaja i Mariego, in Informator, Studium Franciszkańskie w Krakowie, Kraków, 2022, p. da 9 a 26
 • Paweł Sambor, Recensione a : La Trasfigurazione e il monte Tabor; letteratura, storia, archeologia, P. Carafa, M. Guida, A. Marini e C. Papi cur., Edizioni Antonianum - Edizioni Terra Santa, Roma-Milano 2021, 302 pp., in Antonianum, 97, Antonianum, Roma, 2022, p. 1044-1049
 • Paweł Sambor, À la recherche des motifs augustiniens dans la prédication de Césaire d’Arles / In search of the Augustinian motifs in Caesarius of Arles’ preaching, in Césaire d’Arles et les cinq continent, vol. IV (Influences de St Augustin), l’Association Aux Source de la Provence (ASP), Venelles, 2021, p. p. 39-55 (versione inglese p. 49-55)
 • Pawel Sambor, L'espace de présence, in L'espace liturgique, un espace d'initiation, a cura di Gilles Drouin, Éditions du Cerf, Paris, 2019, p. 231-257
 • Paweł Sambor, Sakrament namaszczenia chorych, in Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, a cura di ks. Krzysztof Porosło, ks. Robert J. Woźniak, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2018, p. 419-455
 • 8th International Symposium on Familiology: A child in the family. The quest for an integral platform for familiological research, organizzato a Olsztyn (Poland), 12.06.2024, da University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Kwestia dzieci w sytuacji separacji i rozwodu / The issue of children in the situation of separation and divorce
 • Journées d’étude 2024 de l’Institut de sciences liturgiques: "Des pierres qui disent la foi... Des lieux pour proposer la foi aujourd’hui ? Regards européens sur l’actualité de la question", organizzato a Fribourg (Suisse), 7-8 juin 2024, da Université de Fribourg (Institut de sciences liturgiques), "Quelques considérations sur la lumière dans l'architecture pour la liturgie "
 • Convegno Internazionale di Studi: Il cardinale Stanislao Osio., organizzato a Roma, 6-8.05.2024, da Pontificia Università Gregoriana (Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa) / Università di Warmia e Masuria di Olsztyn (Facoltà di Teologia), Le chiese titolari romane del Cardinale Stanislao Osio
 • Seminario di ricerca: "Il limite", organizzato a Roma, 19.12.2023, da Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Antonianum, Intorno al tema del limite nell’architettura per la liturgia
 • 7th International Symposium on Familiology. Family – Religion – Spirituality. Integration of familial and theological research, organizzato a Olsztyn (Poland), 02.06.2023, da University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland), Higher Theological Seminary of the Diocese of Elbląg (Poland), Students’ Research Circle Pomesania (UWM in Olsztyn), Polish Theological Society – Branch in Elbląg, Od Kany Galilejskiej do duchowości małżeńskiej – czyli o duchowości (w) codzienności / From Cana of Galilee to marital spirituality – that is, about spirituality (in) everyday life
 • The 6 th International Symposium of Familiology : Family – Ritual – Feast, organizzato a Olsztyn (Poland), May 12th -13th 2022, da Faculty of Theology of the University of Warmia and Mazury, Ryt w porządku symbolicznym. Refleksje na kanwie myśli Louis-Marie Chauvet / Rite in symbolic order. Reflections based on the thought of Louis-Marie Chauvet
 • XV Warmińskie Seminarium Hagiologiczne pt. Polscy Słudzy Boży w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna), organizzato a Olsztyn (Polonia), 7-8 novembre 2022, da Wydział Teologii UWM, Sługa Boży Alojzy Kosiba
 • Giornata dei dottorandi: Raccontare la verità: dal simbolo al fenomeno, organizzato a Roma, 22.11.2022, da Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Antonianum, Verità e mediazioni storiche
 • 7th International Symposium on Familiology. Family – Religion – Spirituality. Integration of familial and theological research, organizzato a Olsztyn (Poland), June 2, 2023, da University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland), Higher Theological Seminary of the Diocese of Elbląg (Poland), Students’ Research Circle Pomesania (UWM in Olsztyn), Polish Theological Society – Branch in Elbląg, Od Kany Galilejskiej do duchowości małżeńskiej – czyli o duchowości (w) codzienności / From Cana of Galilee to marital spirituality – that is, about spirituality (in) everyday life
 • Seminario di ricerca: "Il limite", organizzato a Roma, 19.12.2023, da Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Antonianum, Intorno al tema del limite nell’architettura per la liturgia
 • „Być Ojcem jak św. Józef…?…!” – tożsamość ojca w kontekście współczesnych dylematów światopoglądowych i problemów egzystencjalnych, organizzato a Olsztyn (Polonia), 4-5.11.2021, da Wydział Teologii UWM, Józef „sprawiedliwy”: duchowe dylematy Świętego Józefa
 • Lezione inaugurale, organizzato a Cracovia, 01.10.2021, da Studium Franciszkańskie (UPJPII), Przemyśleć istotę Eucharystii na nowo. Refleksje na marginesie uznania anafory Adai i Mari
 • Kościół w dobie koronawirusa. Aspekt teologiczno-praktyczny, organizzato a Szczecin (Polonia), 28-29.10.2020, da Uniwersytet Szczeciński (Instytut Nauk Teologicznych), Koronawirus i spowiedź. Wokół spowiedzi na odległość (Coronavirus e confessione. Intorno alla questione della confessione a distanza)
 • Kościół w dobie Koronawirusa, organizzato a Szczecin (Polonia), 23-24.06.2020, da Uniwersytet Szczeciński (Instytut Nauk Teologicznych), W jakiej 'mszy online' uczestniczyć?
 • Filozofia i teologia rodziny w kontekście potrzeb człowieka w kulturze i cywilizacji współczesnej Europy i świata, organizzato a Olsztyn (Polonia), 25-26.05.2020, da Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Teologii), Małżeństwo i rodzina w świetle Augustyńskiego nauczania o porządku miłości (ordo amoris) / Marriage and the family in the light of Augustine's teaching about the order of love (ordo amoris)
 • „Ekologia a rodzina” w kontekście integracji badań nauk humanistycznych i empirycznych, organizzato a Olsztyn, 27-28.05.2019, da Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Teologii), Temat osób rozwiedzionych w świetle „ekologii integralnej” / The issue of divorced people in the light of “integral ecology”
 • L’espace liturgique, un espace d’initiation - Colloque de l'ISL 2019, organizzato a Parigi, 23-25 gennaio 2019, da Institut Catholique de Paris, Un espace de présence
 • Le rite, lieu-dit de la parole, organizzato a Paris, 28-30 janvier 2015, da Colloque annuel de l’ISL (Institut Catholique de Paris), Quasi visibile verbum chez Augustin
 • Biznes rodzinny w kontekście integracji nauk humanistycznych, ekonomii i gospodarki/ The family business in the context of the integration of humanities, economics and economy, organizzato a Olsztyn (Polonia), 11-12 czerwca 2018, da Wydział Teologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, „Gramatyka” biznesu rodzinnego / “The grammar” of the familial business
Nessun allegato

Area Riservata

Torna su