Skip to content

Wiesław BLOCK

Facoltà/Qualifica: Facoltà di Teologia

Qualifica: Straordinario

Status: Religioso

Istituto: Ordine dei Frati Minori Cappuccini

E-mail: wieslawb112@gmail.com

Titolo: Dottorata in teologia

Istituto di conseguimento titolo: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Anno di conseguimento titolo: 2001

 • Block. W., La Miséricorde chez sainte Claire d’Assise: Analyse des écrits de l’abbesse de Saint Damien, in Laurentianum, 61/3 (2020), p. 407-426
 • Block W., Doświadczenie Alwerni źródłem powstania Drogi duszy do Boga św. Bonawentury z Bagnoregio, in Polonia Sacra, 23 (2019), p. 83-111
 • Block W., Chrześcijańska mistyka kobiet - średniowiecze, in Duchowość w Polsce, 19-20 (2017-2018), p. 221-231
 • Block W., Bulla papieża Leona X, Ite vos (29 maja 1517), okoliczności powstania, tekst i jego znaczenie, in Studia franciszkańskie, 27 (2018), p. 117-136
 • Block W., Achille Ratti, Nunzio apostolico in Polonia e i Frati Minori Cappuccini a Varsavia alla luce dei ‟I Diari” (1918-1921), in Collectanea Franciscana, 88 (2018), p. 217-249
 • Block W., Zapomniane dziedzictwo. Czy grób św. Klary z Asyżu ukrywał bullę «Solet annuere» papieża Innocentego IV?, in Studia franciszkańskie, 25 (2015), p. 27-44
 • Block W., Formazione alla «conversione ecologica». Prime riflessioni intorno all'enciclica «Laudato sì» di papa Francesco, in Duchowość w Polsce, 17 (2015), p. 294-303
 • Block W., Il costituirsi della nascente fraternitas minoritica. La narrazione della Vita Beati Francisci di Tommaso da Celano, in Italia francescana, 2 (2014), p. 217-234
 • Block W., Święta Aniela z Foligno (1248-1309), rozwój duchowy i pełnia życia sakramentem chrztu świętego, in Roczniki Teologiczne KUL, Tom LXII, 5 (2015), p. 151-176
 • Block W., Brat - ojciec - matka. Specyfika braterstwa minoryckiego., in Polonia Sacra, 18 (2014), p. 23-40
 • Block W., Brother Leo of Assisi, Companion of St. Francis, part 1, in Spirit + LIfe, 97 (July-September 2011), p. 03-ott
 • Block W., Brother Leo of Assisi, Companion of St. Francis, part 2, in Spirit + LIfe, 98 (October-December 2011), p. nov-17
 • Block W., L’audacia di una seconda ripartita. L’esempio di evangelizzazione nella “Cronaca” di Giordano da Giano, in Italia Francescana, 1 (2013), p. 87-103
 • Block W., Franciszek z Asyżu - świadek wartości ewangelicznego ubóstwa, in Fronda, 66 (2013), p. 132-140
 • Block W., Doświadczenie Boga jako piękna u św. Franciszka z Asyżu, in Roczniki Teologii Duchowości, 3 (2011), p. 43-64
 • Block W., Aretologia św. Franciszka, in Studia franciszkańskie, 11 (2001), p. 57-72
 • Block W., La mistica pratica di Davide d'Augusta, in Italia francescana, 1 (2012), p. 145-152
 • Block W., Frate Cesario da Spira alla scuola evangelica di Francesco, in Italia francescana, 2 (2011), p. 245-261
 • Block W., Misericordia in santa Chiara: analisi degli scritti, in Italia francescana, 3 (2007), p. 355-373
 • Block W., Frate Leone, Pecorella di Dio: alcune note sul profilo spirituale del compagno di Francesco d'Assisi, in Frate Francesco, 77 (2011), p. lug-32
 • Block W., Teologia spirituale, esperienza e francescanesimo, in Italia francescana, 3 (2009), p. 91-99
 • Block W., L'esperienza del Pulchrum in san Francesco di Assisi: appunti per una riflessione pomeridiana, in Italia francescana, 2 (2009), p. 197-219
 • Block W., L'esperienza della Parola di Dio nella vita di san Francesco: analisi di una frase molto cara al Poverello, in Italia francescana, 3 (2008), p. 399-413
 • Block W., Veronica Giuliani. Claustrale mistica della Croce, in Storia della spiritualità francescana, secoli XVI-XX, Vol. II, a cura di Bartolomei Romagnoli A., Block W., Mastromatteo A., Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna, 2021, p. 399-415
 • Block W., Dialogare e obbedire: l'Ammonizione terza di frate Francesco, in In dialogo. Metodo scientifico e stile di vita, a cura di Bianchi L., Di Muro R., Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna, 2020, p. 245-267
 • Block W., “Trudne dobrego początki“ - pierwsze lata zakonnego życia młodego artysty, in Zanurzony w Pięknie. Efrem Maria z Kcyni (1894-1970). Stanisław Klawiter, a cura di Block W., Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska, 2020, p. 64-90
 • Block W., Podróż w głąb Boga samego. Lektura Drogi duszy do Boga Bonawentury z Bagnoregio, in Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność (1217-2017)., a cura di Romuald Henryk Kośla, Ośrodek Studiów franciszkańskich, Kraków, 2018, p. 252-263
 • Block W., Davide di Augusta. Elementi basiliari della vita spirituale, in Storia della spiritualità francescana, secoli XIII-XVI., Vol. I., a cura di Bartoli M., Block W., Mastromatteo A., Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna, 2017, p. 206-218
 • Block W., Wydarzenie z San Damiano: «Franciszku, czyż nie widzisz, że ten dom mój chyli się ku upadkowi?» Analiza źródeł hagiograficznych, in Idź i napraw! Materiały z sympozjum o tajemnicy wynagrodzenia, a cura di Siostry Obliczanki, Verbinum, Górna Grupa, 2015, p. 33-72
 • Block W., I Consigli plenari e la grazia del lavoro. Sussidio per la riflessione, in La grazia di lavorare. Lavoro, vita consacrata, francescanesimo, 37, a cura di P. Martinelli, M. Melone, EDB, Bologna, 2015, p. 321-352
 • Block W., “Pieśń słoneczna” św. Franciszka z Asyżu modlitwą nowego człowieka, in Homo Novus, a cura di A.J. Nowak e T. Paszkowska, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2002, p. 253-277
 • Block W., Duchowość św. Klary z Asyżu w świetle jej pism, in Desperacja kobieca czy radykalizm duchowy. 800-lecie powołania w. Klary z Asyżu, a cura di T. Paszkowska, R. Prejs, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2012, p. 43-71
 • Block W., Bulla “Solet annuere” papieża Honoriusza III (1223) i bulla “Solet annuere” papieża Innocente IV (1253). Krytyczna analiza treści obu dokumentów, in “Forma Sororum”. Święta Klara z Asyżu, 800 lecie powstania Zakonu Świętej Klary. Materiały z sympozjum naukowego, Warszawa 16 maja 2012 r., a cura di Z. Styś, M. Sykuła, G. Filipiuk, J. Wojas, Centra Franciszkanskie, Warszawa-Kraków, 2012, p. 171-205
 • Block W., Miłosierdzie u św. Klary. Analiza pism Świętej, in Desperacja kobieca czy radykalizm duchowy. 800-lecie powołania w. Klary z Asyżu, a cura di T. Paszkowska, R. Prejs, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2012, p. 157-173
 • Block W., Protoreguła w świetle Sposobu życia przekazanego św. Klarze z Asyżu, in Refleksje nad Regułami franciszkańskimi. Formacyjne i pastoralne aspekty Reguł franciszkańskich w 800 lat po zatwierdzeniu pierwszej Reguły św. Franciszka, Franciszkańskie Centrum Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej-Instytut Franciszkański-Centrum Duchowości Honoratianum, Warszawa-Łódź-Łagiewniki-Zakroczym, 2010, p. 67-97
 • Block W., Idea serafickości Franciszka z Asyżu we wczesnej tradycji hagiografii franciszkańskiej, in Duchowość Seraficka, a cura di T. Płonka, Centrum Duchowości Honoratianum, Zakroczym, 2010, p. 39-84
 • Block W., Klara z Asyżu – światło nadziei dal współczesnej Europy, in Mistyka nadzieją Europy, a cura di A. Baran, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, 2006, p. 32-46
 • Block W., Miłosierdzie u św. Klary z Asyżu, in Franciszkańska wyobraźnia miłosierdzia, a cura di A. Baran, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Lublin, 2004, p. 77-99
 • Block W., List do wiernych fundamentem duchowości Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, in Duchowość Franciszkanów Świeckich, a cura di A. Baran, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Lublin, 2002, p. 43-59
 • Block W., Testament świętego Franciszka z Asyżu – wezwaniem do duchowego rozwoju braci mniejszych, in Franciszkańskie kierownictwo duchowe, a cura di A. Derdziuk, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Lublin, 2000, p. 103-118
 • Block W., O. Anicet Kopliński – duchowe wzrastanie – próba odczytania pism Świętego, in Męczennicy miłości. Ojciec Pio i inni, a cura di A. Derdziuk, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Lublin, 1999, p. 189-211
 • Block W., La Protoregola alla luce della Forma vivendi data a Chiara e alle consorelle di S. Damiano, in La grazia delle origini: studi in occasione dell'VIII centenario dell'approvazione della prima regola di san Francesco d'Assisi (1209-2009), P. Martinelli, EDB, Bologna, 2009, p. 101-137
 • Block W., Sponsa Christi e le caratteristiche principali del nuovo linguaggio mistico femminile del movimento minoritico, in Maschile e femminile, vita consacrata, francescanesimo: scritti per l’VIII centenario dell’Ordine di Santa Chiara, P. Martinelli, EDB, Bologna, 2012, p. 549-584
 • Block W., Un martire per libera scelta: il beato Anicet Koplin (1875-1941), in In caritate veritas: Luigi Padovese, vescovo cappuccino, vicario apostolico in Anatolia. Scritti in memoria, a cura di P. Martinelli, EDB, Bologna, 2011, p. 713-728
Nessun elemento da visualizzare
Nessun allegato

Area Riservata

Torna su